Faciliteter og regler

Faciliteter i huset

Køkken

 

Køkkenet indeholder:
 • Komfur
 • Stege plade
 • Stik ovn
 • 2 køleskabe
 • 1 lille fryser
 • Industriel kaffemaskine
 • El-koger
 • Industriel opvaskemaskine
 • Service til ca. 120 personer (Vinglas, snapseglas, drikkeglas, kaffe- og tekopper, bestik og tallerkener  
 
Huset indeholder ikke:
 • Stager til lys eller andre pyntgenstande
 • Viskestykke og klude
 • Håndklæder
 • Sæbe
 • Affaldsposer
 • Folie og stanniol
 • Duge
 • Toiletpapir og køkkenrulle
 • Emballage - som må forlade området. Så ønsker man at hjemtage f.eks. madrester, skal man selv medbringe den fornødne emballage.
 • Samt andre løsdele

 

 

Lokaler

 
Lille sal:
Har plads til 30 pers. 
+ tilhørende overdækket terrasse, som er møbleret til 30 pers. 
 
Store sal:
Har plads til 80 pers. 
 
Begge sale:

Begge sale har til sammen plads til 120 pers.

I begge sale er der 380V strømudtag

Begge sale har klapborde og stole

Toilet forhold:

2 herre- og dametoiletter

Handicaptoilet med puslerum

Herretoilet med urinoir

 

Ordensregler, lejebetingelser og oprydning

Ordensregler

 
 Det er meget vigtigt at disse regler bliver overholdt, så vi stadig med glæde kan leje vores lokaler ud, og for at vi kan bevare det gode forhold til husets naboer.

Ordensreglerne gælder for alle slags arrangementer, hvad enten der er tale om barnedåb, bryllupper, fødselsdage, jubilæer eller ungdomsfester.

 • Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft andre steder end på husets toiletter (heller ikke udenfor).
 • Det er absolut forbudt, at henkaste dåser, flasker eller andet affald omkring forsamlingshuset eller i omkringliggende haver.
 • Det er strengt forbudt, at færdes på naboejendommes områder.
 • Ved ungdomsfester skal der være 1 voksen tilsynsførende pr. 10 gæster til stede under hele arrangementet.
 • Det er ikke tilladt at ryge indendørs i forsamlingshuset - heller ikke E-cigaretter.
 
Overtrædelse af ovenstående vil medføre at arrangementet straks bliver lukket!

Hvis noget bliver spildt på gulve eller borde under arrangementet, skal det straks tørres op, da gulve og borde kan tage skade, som vil medføre et erstatningskrav.  

Lejebetingelser

 
 • Lejer skal være fyldt 18 år.
 • Lejer skal ved godkendelsen af reservationen indbetale depositummet på anviste konto med anførelse af navn og lejedato. Den resterende leje opkræves umiddelbart efter lejemålets slutning, hvortil depositummet vil blive fratrukket, såfremt at ordensreglerne har været overholdt. Der kan ske tillæg i forbindelse med ekstra rengøring og eventuelle skader og mangler af inventar.
 • Lejer vil ikke blive kompenseret ved tab eller skade på egne ejendele eller fødevarer, samt drikkevare, da dette er lejerens eget ansvar og Ans Selskabslokaler hæfter derved ikke.  Lejer vil hellere ikke blive kompenseret, hvis arrangementet afsluttes før tid. Yderligere er det ikke muligt ved aflysning at få depositummet tilbage.  
 • Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt af lejer eller dennes gæster
 • Lejer har pligt til uopfordret at oplyse om evt. skader.
 • Fyrværkeri kræver politiets tilladelse.
 • Personer og genstande, som måtte komme til skade under udlejning af huset, herunder bl.a. gæster, medhjælper i køkkenet, samt serveringspersonale er ikke dækket af Ans Selskabslokalers forsikring og er derfor lejers eget ansvar.
 • Lejer har ansvar for lokalerne i det lejede tidsrum og for at låse Ans selskabslokaler forsvarligt af (lukke døre og vinduer) og slukke alle elektriske apparater, maskiner og lamper.
 • Ved ungdomsfester skal der være 1 voksen tilsynsførende pr. 10 gæster til stede under hele arrangementet.
 • Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement.
 • Lejemålet må ikke anvendes til religiøse foreninger, ceremonier og forsamlinger.
 • Lejer accepterer og indestår for overholdelsen af Ans Selskabslokalers ordensregler
 • Ved almindeligt selskab opkræves et depositum på kr. 1.000,- og for ungdomsfester et depositum på kr. 2.500,-
 • Lejer må ikke videreudleje eller overdrage lejemålet til tredjemand, uden udlejers skriftlige accept.
 • Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med nøgleovertagelse af lokalerne, skal lejer straks meddele dette til Ans Selskabslokaler. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne.

Arrangementets afslutning - Oprydning

 
Efter endt arrangement skal der ryddes op:
 • Borde og stole rengøres og stilles på plads, og gulvet skal fejes så det er vaskeklart.
 • Evt. opkast fjernes, både fra toiletterne og andre steder.
 • Køkkenet skal ryddes, aftørres let, og alle rester af mad og andet skal fjernes.
 • Alt service vaskes op, aftørres og stilles på plads.
 • Det er ikke tilladt at hjemtage fade eller andet til evt. rester mad. Medbring selv fornøden emballage.
 • Opvaskemaskinen tømmes for vand (den lange prop under risten, løftes op).
 • Alt affald skal emballeres i klare plastsække, der selv medbringes. Affaldet anbringes i de opstillede affaldscontainere.
  • Der er påbudt affaldssortering:
   • Restmadvarer for sig
   • Restaffald (blød emballage) for sig
   • Plastemballage (hård) for sig
   • Alle drikkeemballager (flasker, dåser m.m.) tages med hjem.

 

Mangelfuld oprydning eller ekstraordinær tilsmudsning vil medføre ekstra betaling for rengøring.

Husk at tjekke garderoben m.m. for glemte sager.

Efter brugen af lokalerne anbringes nøglen i nøgleboksen.

Information om brugerdata og persondatapolitik

Informationerne er tilgængelig på følgende sider (åbner i nyt vindue):

Persondatapolitik

Brugerdata & cookies